Songo Demo. vm. 2022:

Audio clip / link:
henkka.info/songo

Semi-impro. vm. 2011:

Live vm. 2018:

Kuja Orchestra
Säätäjä sapiens.
VM. 2003:

Kuja Orchestra
Ngoma. VM. 2003:

Kuja Orchestra
Reggae Remaster.
VM. 2003 / 2020:

RUMPUOPETUS / RUMPUTUNNIT | DRUM TEACHING / DRUM LESSONS.

Tilaa rumpujensoiton opettaja kotiisi / bändikämppääsi tai vaikka sudiollesi Espoossa tai Helsingissä. / Order a drumming teacher for your home / band room or even your studio in Espoo or Helsinki.

Olen yli 30 vuotta harjoitellut rumpujensoiton ammattilainen. Itselläni on takana satoja keikkoja ja opetuskertoja. / I have been a drummer for over 30 years. I have hundreds of gigs and lessons behind me.

Opetus keskittyy / Teaching focuses on:

Hinta: 25 € (sisältää 45 min. opetusta)
+ julkisen liikenteen matkakustannukset ABC alueella: Helsinki / Espoo: 5 €
/ Price: 25 € (includes 45 min. of teaching)
+ public transport travel costs in the ABC area: Helsinki / Espoo: 5 €

* Puhelin ja sähköposti: / Phone and e-mail:

Sähköpostiosoite: Tiedustelut / tilaukset

** Bändin sivut / Band's pages:

https://kujalle.net

* Voit lähettää sähköpostia. Yritän vastata viimeistään 2 arkipäivän kuluessa. / You can send me an email. If I can't answer right away, I'll get back to you as soon as possible, max. 2 working days.

** Lisätietoa itsestäni ja toiminnastani, tervetuloa tutustumaan! / For more information about myself and my activities, welcome to visit!

Pävitetty / Updated (day/month/year): 10.06.23